Ponzio Polska

ПРОПОЗИЦІЯ «PONZIO» ПОЛЬЩА

Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 Відповідно до положень ст. 13 пар. 1 і пар. 2 Постанови Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/ЄС (загальне положення про захист даних ) ("RODO"), інформую про те, що:
1) Адміністратор ваших персональних даних є PONZIO POLSKA Sp. z o.o. з головним офісом у Секанові, вул. Плоцька 22, 09-472 Слупно ("Адміністратор");
2) Адміністратор обробляє ваші персональні дані:
• оскільки необхідно виконати укладений з вами договору або вжити заходів за вашим запитом на укладення договору;
• оскільки необхідно досягти цілей, що випливають з законних інтересів Адміністратора при укладенні та виконанні договору між вами або вашим роботодавцем, клієнтом (одержувачем, постачальником), співробітником, співрозпорядником або іншим суб'єктом, що співпрацює або має намір встановити пряме чи непряме співробітництво з Адміністратором;
• для цілей, відмінних від зазначених вище, та необхідних для здійснення законних інтересів Адміністратора;
• для того, щоб продати продукти та послуги Адміністратора, спрямовані на Вашого роботодавця/підприємства, можливі судові справи, розслідування та захист від претензій;
• для виконання обов'язків Адміністратора як сторони/учасника правових відносин, зокрема з вашим роботодавцем / компанією;
• для виконання зобов'язань, до яких Адміністратор зобов'язаний законом;
3) персональні дані не будуть передані третій країні/міжнародній організації; 4)
4) Ваші персональні дані будуть зберігатися адміністратором:
• на період, необхідний для досягнення цілей, зазначених у пункті 2, тобто виконання договору, пов'язаних з ним зобов'язання, пов'язаних з його виконанням або завершенням діяльності, спрямованої на укладення такого договору (за відсутності його укладання);
• та після цього строку на строк обмеження вимог, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням укладених з вами контрактів або до закінчення строку дії зобов'язань, встановлених законом адміністратору;
• доки вони стануть непридатними для цілей вказаних і пункті 2;
5) Ваші персональні дані можуть бути передані наступним одержувачам або категоріям одержувачів:
• органи державної влади та суб'єкти господарювання, які виконують державні завдання або діють від імені цих органів, податкових органів, судових органів;
• суб'єкти, які надають підтримку та роботу інструментів та систем ІКТ, а також забезпечують та підтримують бізнес-послуги Адміністратора;
• кооператорам які співпрацюють з Адміністратором (включаючи інвесторів, підрядників), інших асоційованих компаній, страховиків та їх представників, клієнтів (одержувачів та постачальників) та їх представників;
• інші люди для цілей, зазначених у пункті 2, наскільки це необхідно для безперервності та непорушного курсу діяльності Адміністратора, безпеки працівників, захисту майна, виконання контрактів та обов'язків, що покладаються на Адміністратора;
6) Ви маєте право на доступ до вашої особистої інформації та право на виправлення, видалення, обмеження обробки, права на передачу даних, анулювання згоди, право на заперечення, в тій мірі та відповідно до положень RODO та право подавати скаргу до наглядового органу;
7) Метою здійснення ваших прав, правильних для контактів з Адміністратором, є кореспондентська адреса: Cekanowo, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno;
8) Надання вашої особистої інформації є добровільним, але необхідним для:
• укладення договору чи виконати дії за запитом між вашим роботодавцем/ підприємством та прагнути укласти з адміністратором угоду, прямо чи опосередковано, з участю суб'єктів господарювання, що співпрацюють з адміністратором, та зазначених в пункті 5;
• здійсненняАдміністратором інших заходів щодо реалізації інших цілей, зазначених у пункті 2;
і наслідком не подання, обмеження чи видалення персональних даних є відсутність або перешкода для укладання договору або виконання Адміністратором заходів, що вимагають використання таких даних;
9) Ваші персональні дані не будуть оброблятися автоматично, у тому числі у формі профілювання.