Ponzio Polska

NABÍDKA

Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 S ohledem na soukromí uživatelů webových stránek v souladu s čl. 173 zákona ze dne 16. července 2004, Telekomunikační právo (tj. Sb. zák. 2017.1907 v platném znění), Ponzio Polska Spol. s r.o. zavádí politiku ochrany osobních údajů a zavazuje se dodržovat její ustanovení. Tyto Zásady se vztahují na soubory cookies a týkají se webových stránek ("Stránka") provozovaných společností Ponzio Polska Společnost s ručením omezeným se sídlem na ul. Płocka 22, 09-472 Cekanowo (u Płocka), zapsané do rejstříku podnikatelů Národního Soudního Rejstříku pod číslem 0000060249 Okresním soudem pro hlavní město Varšava, XIV Hospodářské Oddělení Národního Soudního Rejstříku, NIP (DIČ): 7741008197, REGON: 610220614; Ujišťujeme Vás, že používajíc technologie cookies vynakládáme maximální úsilí na ochranu osobních údajů Uživatelů našich Stránek. Za tímto účelem dodržujeme platné zákony, normy a osvědčené postupy platné v internetovém prostředí.

§ 1
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.

2. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, která jsou uložena na koncovém zařízení Uživatele. Cookies jsou odesílány navštívenými webovými stránkami a následně staženy do počítače Uživatele. Prostřednictvím souborů cookies má webový server možnost ukládat informace, například o preferencích a nastaveních počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení Uživatele, které jsou přehrávány během další návštěvy.

3. Stránky shromažďují jak trvalé soubory, tak soubory relací. Trvalé soubory jsou uloženy v počítači uživatele delší dobu, zatímco soubory relací jsou automaticky po zamčení okna prohlížeče smazány.

4. Naše Stránky používají následující soubory cookies:

a) "výkonnostní" soubory cookies, umožňující shromažďování informací o používání jednotlivých webových stránek;

b) "funkční" soubory cookies umožňující "zapamatování" nastavení vybraných uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo oblast původu uživatele, velikost písma, vzhled stránek atd.;

c) "reklamní" soubory cookies, které umožňují poskytovat uživatelům reklamní obsah přizpůsobený jejich zájmům.

d) "nezbytné" soubory cookies, které umožňují využívat služby dostupné na webových Stránkách, například cookies pro ověřování používané pro služby vyžadující ověření na webu;

e) soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti ověřování na webu;

§ 2 ROZSAH DAT

1. Použitím technologie cookies společnost Ponzio Polska Spol. s r.o.. shromažďuje pouze anonymní statistické údaje o uživatelích nebo v případě Uživatelů, kteří se zaregistrují k portálu podáním svých osobních údajů, Ponzio Polska Spol. s r.o. tyto údaje zpracovává . Příkladem takové situace je nákup online, kontakt s oddělením služeb zákazníkům, vytvoření účtu nebo zasílání informací o soutěžích a nabídkách.

2. Výše uvedená data v sobě zahrnují:

a) adresu URL stránky, kterou uživatel navštívil předtím, než navštívil naše webové stránky,

b) adresu webových stránek, na které uživatel přechází po návštěvě našich webových stránek,

c) adresu IP Uživatele, server Proxy, operační systém, webový prohlížeč a doplňky, identifikátor zařízení a jeho funkce, jakož i jméno poskytovatele ISP nebo poskytovatele mobilních služeb,

d) kontaktní údaje, včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, doručovací adresy a fakturační adresy,

e) přihlašovací jméno, heslo a unikátní identifikátor,

f) historie nákupů,

g) osobní preference, včetně tzv. seznamu přání (z angl. wishlist), stejně jako marketingové preference typů souborů cookies,

3. Ponzio Polska Spol. s r.o. shromažďuje v souborech "cookies" osobní údaje.

§ 3

ÚČEL VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

1. Ponzio Polska Spol. s r.o.. je oprávněna používat shromážděná a uložená data na webu pro následující účely:

a) optimalizace svých webových stránek s cílem zaručit nejvyšší úroveň pohodlí služby, zejména přizpůsobit obsah webových stránek uživatelským preferencím a optimalizovat používání webových stránek. Shromážděné soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené individuálním potřebám Uživatele;

b) vytváření anonymních, agregovaných statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatel využívá webové stránky a v důsledku toho zlepšovat jejich strukturu a obsah, s výjimkou osobní identifikace Uživatele;

c) analýza využití webových stránek umožňující systematické zlepšování struktury a obsahu webových stránek tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám současných i potenciálních klientů;

d) měření účinnosti marketingových činností;

e) přizpůsobení obsahu a forem reklam, adresovaných Uživatelům;

f) zapamatování, zda daný Uživatel dal konkrétní výslovný souhlas (např. k zobrazení vybraného obsahu) nebo odmítl;

g) zapamatování přihlášení;

h) zapamatování obsahu košíku;

i) zapamatování preferencí zobrazení;

j) vytváření statistik a přehledů sledovanosti.

2. Ponzio Polska Spol. s r.o. je oprávněna uchovávat údaje shromážděné a sledované na internetových stránkách pouze v rozsahu realizace výše uvedených obchodních cílů, a to až do okamžiku odvolání souhlasu uživatele, avšak ne déle než bude realizován cíl

zpracování.

§ 4 BEZPEČNOST

1. Veškerá data shromážděná společností Ponzio Polska Spol. s r.o. v technologii cookies jsou chráněny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními a bezpečnostními postupy k ochraně proti neoprávněnému přístupu třetích osob nebo jejich neoprávněnému využití.

2. Spřízněné subjekty s Ponzio Polska Spol. s r.o., zejména poskytovatelé služeb spolupracující s námi, se zavázali zpracovávat data v souladu s platnými požadavky na bezpečnost a ochranu soukromí.

3. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které používají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady těchto zásad, protože společnost Ponzio Polska Spol. s r.o.. nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

4. Soubory cookies nezpůsobují žádné změny konfigurace zařízení ani softwaru nainstalovaného v zařízení Uživatele.

§ 5

METODY OVLÁDÁNÍ NA STRANĚ UŽIVATELE

1. Uživatel může ovládat soubory cookies pomocí nastavení prohlížeče a dalších nástrojů.

2. Podmínkou pro fungování souborů cookies je jejich akceptace (vyjádření souhlasu) Uživatelem v prohlížeči (s výjimkou bodu 6) a neodstranění jich.

3. Proces vyjádření souhlasu s používáním souborů cookies se liší v závislosti na prohlížeči používaném Uživatelem. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru každého webového prohlížeče.

4. Uživatel může kdykoliv přestat využívat soubory cookies využívané společností Ponzio Polska Spol. s r.o.., a to výběrem příslušného nastavení ve webovém prohlížeči, který používáte.

5. Uživatel, který chce odstranit stávající soubory cookies, by měl zvolit příslušné nastavení ve webovém prohlížeči, který používá, nebo ručně smazat soubory cookies. Proces mazání souborů cookies se liší v závislosti na prohlížeči používaném Uživatelem.

6. Pokud Uživatel používá software sloužící k prohlížení webových stránek, který defaultně umožňuje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení Uživatele, může rovněž kdykoli změnit nastavení souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby byla blokována automatická obsluha souborů cookies, nebo byla vždy vysílána informace o jejich zapisování v koncovém zařízení Uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru každého webového prohlížeče.

7. Omezení používání souborů "cookies" může mít vliv na některé funkce, které jsou na webových stránkách k dispozici

8. Pokud uživatel navštíví webovou stránku společnosti Ponzio Polska Spol. s r.o.. využívajíc naše služby na mobilním zařízení, toto zařízení odešle informace o poloze Uživatele. Většina zařízení umožňuje zabránit odesílání údajů o poloze a společnost Ponzio Polska Spol. s r.o. se zavazuje dodržovat Uživatelské nastavení.
§ 6

ZMĚNA USTANOVENÍ

Vývoj webových stránek, používání nejnovějších technologií a změny právních předpisů mohou vyžadovat zavedení změn v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Ponzio Polska Spol. s r.o.. Pokud dojde k takovým změnám, informujeme o nich uživatele služeb okamžitě po jejich zavedení na kartě "Zásady ochrany osobních údajů".

§ 7 INFORMACE

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů obsažených v cookies je oprávněný zájem Správce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Správce zpracovává osobní údaje pro výše uvedeném účely.

2. Uživatel má právo na přístup k obsahu osobních údajů, jejich opravu a upřesnění, a na základě zvláštních ustanovení a v rámci stanovených limitů má právo je odstranit (právo být zapomenut), omezit jejich zpracování, zpochybnit jejich zpracování a právo podat stížnost kontrolnímu orgánu.

3. Osobní údaje budou smazány v případě ukončení Vaší podnikatelské činnosti.

4. Subjektem umísťujícím soubory cookies do koncového zařízení uživatele webových stránek a

mající k nim přístup, je provozovatel webových stránek - Ponzio Polska Spol. s r.o. se sídlem v Cekanowie na ul. Płocka 22, 09-472 Cekanowo.

5. Správcem osobních údajů je provozovatel.

§ 8

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Všichni uživatelé, kteří mají jakékoliv dotazy, připomínky nebo výhrady k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Ponzio Polska Spol. s r.o. na webových stránkách, včetně vysvětlení jakýchkoli pochybností týkajících se obsahu těchto informací, nás mohou kontaktovat na adrese: ado@ponzio.pl